8-11 August 2023
Chiang Mai
Asia/Bangkok timezone

Contribution List

5 / 5
Assoc. Prof. Dr. Sate Sampattagul (Representative PMU-B)
08/08/2023, 08:30
Assoc. Prof. Rattasit Sukhahuta (Vice President of Chiang Mai University)
08/08/2023, 08:35
CMU - PMU & Everyone
08/08/2023, 08:40
11/08/2023, 15:20